Današnja 25. sednica Opštinskog veća Paraćina obuhvatila je razmatranje nacrta odluka o raznim komunalnim delatnostima. Nacrti odluka o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju otpadnih voda, održavanju čistoće na javnim površinama, javnim i zelenim površinama, zoohigijeni, javnom osvetljenju, upravljanju pijacama, grobljem, parkiralištima, komunalnim otpadom i održavanju ulica i puteva, upućeni su na javnu raspravu.

Sednica je takođe obuhvatila razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja za 2023. godinu Regionalnog inovacionog startap centra, koji su upućeni Skupštini opštine na dalje odlučivanje. Pored toga, razmotreni su izveštaji SRC „Borac“ i Zavičajnog muzeja.

Jedan od važnijih zaključaka sednice bilo je Rešenje o prenosu neiskorišćenih budžetskih sredstava u tekuću budžetsku rezervu i njihova raspodela.