Opština Paraćin otvorila je mogućnost za nevladine organizacije da apliciraju za finansijsku podršku kroz javni konkurs za programe od javnog interesa. Sa budžetom od 10 miliona dinara namenjenim za finansiranje programa od javnog interesa, lokalna samouprava želi da podrži različite inicijative koje doprinose zajednici i odgovaraju na konkretne potrebe građana.

Rok za podnošenje projekata traje narednih 15 dana, pružajući udruženjima dovoljno vremena da pripreme i predstave svoje programe. Ova inicijativa ima za cilj podržavanje udruženja koja deluju na teritoriji opštine Paraćin i čiji su programi usmereni ka rešavanju aktuelnih problema i unapređenju kvaliteta života građana.

Udruženja koja su zainteresovana za apliciranje moraju imati registrovano sedište u opštini Paraćin, a programi koje realizuju trebaju biti usmereni na potrebe lokalne zajednice. Finansijska podrška može se koristiti za programe iz različitih oblasti, uključujući boračko-invalidsku zaštitu, pomoć starima, zaštitu lica sa invaliditetom, humanitarne programe, zaštitu životinja, podsticanje razvoja preduzetništva i druge programe od javnog interesa.

Detalji o javnom pozivu i neophodna dokumentacija mogu se pronaći na zvaničnom sajtu Opštine Paraćin. Ova inicijativa predstavlja važan korak ka podršci civilnom društvu i unapređenju lokalne zajednice, te poziva sve zainteresovane organizacije da se prijave i doprinesu ostvarenju ciljeva od javnog interesa.