Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na jak i dugotrajan toplotni talas. Prema prognozama, danas, 9. jula 2024. godine, očekuju se maksimalne temperature između 33 i 37 stepeni Celzijusa. Od srede do kraja sedmice (10.-14. jula 2024. godine), temperature će se kretati između 35 i 40 stepeni Celzijusa, uz tropske noći u urbanim sredinama. Toplotni talas će pratiti i izražen deficit padavina, a očekuje se da će se nastaviti i početkom sledeće nedelje.

Za sredu, 10. jula 2024. godine, i četvrtak, 11. jula 2024. godine, izdat je crveni (najviši) stepen upozorenja za celo područje Republike Srbije.

S obzirom na navedenu prognozu koja najavljuje opasne vremenske pojave – toplotni talas, a takvog su intenziteta da mogu biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja, kao i po materijalna dobra, neophodno je preduzeti sledeće mere kako bi se smanjio rizik i posledice:

  1. Obavestiti nadležne komunalne službe na teritoriji nadležnosti, koje raspolažu kapacitetima za distribuciju vode za piće, da u datom periodu izvrše raspoređivanje istih po teritoriji i omoguće dostupnost vode za piće i osvežavanje najugroženijem stanovništvu, kao i da se omogući snabdevanje vodom za domaće životinje, tamo gde je to potrebno.
  2. Razmotriti mogućnost dostave flaširane vode stanovništvu sa posebnim potrebama i starijoj populaciji preko Centra za socijalni rad i Crvenog krsta.
  3. Postaviti punktove za pružanje prve medicinske pomoći na najprometnijim lokacijama u saradnji sa lokalnim domovima zdravlja.
  4. Pojačati preventivne mere zaštite od požara na otvorenom i stupiti u kontakt sa predstavnicima JP Srbijašume, JP Vojvodina šume, Nacionalnog parka i privatnim vlasnicima i korisnicima šuma.
  5. Informisati građane preko sredstava javnog informisanja o svim preduzetim merama.

O preduzetim aktivnostima redovno dostavljati izveštaje Odeljenju za vanredne situacije Jagodina preko Operativnog centra na telefon 1985 i e-mail czoja@mup.gov.rs.

Zaključak

Očekuje se da će nadležne službe i građani preduzeti sve potrebne mere kako bi se smanjile posledice ovog toplotnog talasa. Pazite na svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih, pridržavajte se preporučenih mera i ostanite informisani o trenutnim vremenskim uslovima.

Načelnik Odeljenja

Pukovnik policije

Saša Ignjatović