Korisnici Dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u centru grada Paraćina organizovali su izložbu svojih radova povodom predstojećeg Uskrsa. Ova izložba predstavlja rezultat rada korisnika ove važne socijalne usluge, koja funkcioniše u sklopu Centra za socijalni rad. Cilj Dnevnog boravka je podizanje nivoa samostalnosti korisnika i njihova uključenost u društvo kroz razvijanje veština, podsticanje psihomotornog razvoja i kreativnog izražavanja. Opština Paraćin pruža potpunu podršku održivosti ove službe, koja već postoji i radi od 2008. godine. Izložba radova korisnika Dnevnog boravka predstavlja ne samo umetničko delo, već i simbol inkluzije i podrške osobama sa smetnjama u razvoju.