Na danas održanoj 18. sednici Opštinskog veća Opštine Paraćin, donete su značajne odluke koje će oblikovati dalji razvoj lokalne zajednice. Jedna od ključnih tačaka dnevnog reda bila je dopuna Statuta opštine, koja će biti prosleđena na razmatranje i odlučivanje u Skupštinu opštine.

Pored toga, Veće je razmatralo i usvojilo Plan korišćenja godišnjeg odmora službenika na položaju za tekuću godinu, kao i rešenja o korišćenju godišnjeg odmora za različite službenike u Opštinskoj upravi.

Posebna pažnja posvećena je Izveštaju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta, koji je dao saglasnost na programe sportskih organizacija u opštini Paraćin za 2024. godinu. Ova podrška lokalnim sportskim klubovima ima za cilj unapređenje sportskih aktivnosti i dalji razvoj sportske infrastrukture u opštini.