Na današnjem sastanku u zgradi opštine Paraćin razgovaralo se o otvaranju novog vrtića “Simba” u naselju Popovac. Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, kompanije “Moravacem” i vrtića PU “Bambi”.

Postignut je dogovor o zakupu objekta koji će biti korišćen za vrtić. Opština će preuzeti zakup objekta na period od 10 godina, dok će kompanija “Moravacem” biti odgovorna za uređenje eksterijera, a opština će sprovesti radove na enterijeru.

Rok za otvaranje vrtića “Simba” je septembar mesec. Ovaj vrtić će pružiti svoje usluge deci iz “gornjih sela”, uključujući naselja Popovac, Zabrega, Stubica, Bošnjane, Buljane, Šaludovac, Klačevica, Donja Mutnica, Izvor, Lešje, Davidovac i Gornja Mutnica.

Otvranje vrtića “Simba” predstavlja važan korak u unapređenju predškolskog obrazovanja i brige o deci u ovom delu opštine Paraćin.