U nedelju, 21. aprila, Dom zdravlja u Paraćinu pridružiće se ostalim 170 zdravstvenim ustanovama širom Srbije u pružanju preventivnih zdravstvenih pregleda bez potrebe za zakazivanjem. Građani će imati priliku da obave preglede koji se odnose na faktore rizika za razvoj kardiorenalnog sindroma, uključujući merenje krvnog pritiska, pulsa, EKG, BMI, kao i analize vrednosti glikemije, uree i kreatinina. Takođe će moći da provere jačinu glomerulske filtracije (EGFR – izračunavanje).

Preventivni pregledi u Domu zdravlja biće dostupni u periodu od 08:00 do 16:00 časova.